0
محتوای تقاضا به انگلیسی
Vocab-Industries-6OstadEnglish

درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس ششم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت پس دادن، استرداد 1-Refund آماده کردن، تهیه دیدن، تامین کردن 2-Provide اندازه، اندازه گرفتن/ اندازه گیری 3-Measure / Measurement معیوب، ناقص 4-Faulty ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز