0
محتوای تفاوت it و there
ItThereOstadEnglish

کاربرد it و there در زبان انگلیسی

کاربرد it و there در این درس به آموزش کاربرد it  و there در زبان انگلیسی میپردازیم. الف. کاربرد it : It اشاره به ماهیت اشیاء یا اشخاص دارد. (1)به همراه صفت: شکل ساده فعل + to + صفت + فعل بودن ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز