0
محتوای تصمیم گرفتن به انگلیسی
Vocab-Industries-3OstadEnglish

درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس سوم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت رقابت کردن / رقابت / مقایسه 1-Compete/ Competition / Comparison حقوق بازنشستگی، مقرری، مستمری 2-Pension پیشرفت کردن، پیشرفت، ترقی 3-Progress یدک، یدکی ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز