0
محتوای ترجمه ی شفاهی همزمان
MasaelAmoozeshiOstadEnglish

آموزش و مسائل آموزشی در ترجمه شفاهی

آموزش در ترجمه شفاهی با در نظرگیری هدف آموزش در ترجمه شفاهی در آموزش ترجمه انگلیسی و یادگیری توسعه ی مهارت های تخصصی مختص به عمل، بخش اساسی ادبیات تربیت مترجم شفاهی در سه زیر مجموعه ی نمونه قرار می ...
TarjomeShafahiOstadEnglish

فرایندهای شناختی در ترجمه ی شفاهی

فرایندهای شناختی در ترجمه شفاهی تحلیل ترجمه ی شفاهی از دیدگاه شناختی حاکی از تمایز ساده بین ساختار شناختی و فرایندهای شناختی در آموزش ترجمه انگلیسی حوزه ترجمه ی شفاهی است. البته همانگونه که از حد اعلای پیشرفت در تحقیق ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز