0
محتوای تاسیس به انگلیسی
Vocab-Industries-4OstadEnglish

درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس چهارم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی   معنی لغت بنیاد نهادن، بنا کردن، تاسیس کردن / ایجاد، تاسیس 1-Establish / Establishment تخمین، ارزیابی، برآورد 2-Estimate مالیه، دارایی / مالی، پولی ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز