0
محتوای بیکاری به انگلیسی
Vocab-Industries-7OstadEnglish

درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس هفتم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت بهره ور، موثر، کارآمد / بازده، بهره وری، راندمان 1-Efficient / Efficiency سوخت، سوخت گیری کردن 2-Fuel فرسودگی، خستگی 3-Fatigue بحران اقتصادی، ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز