0
محتوای برنامه چامسکی
dastoorChamskiOstadEnglish

دستور زایشی چامسکی

دستور زایشی چامسکی بررسی دستور زایشی چامسکی در ترجمه انگلیسی: چامسکی در دهه ی 1950 روش های فرمالیسمی هریس را پذیرفت و آنها را با برخی از مفاهیم ریاضی، که در کنار زبان شناسی مطالعه کرده بود، در هم آمیخت. ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز