0
محتوای اسم جمع در انگلیسی
PluralNounsOstadEnglish

جمع اسامی و شکل مالکیت اسامی در زبان انگلیسی

Plural Nouns جمع اسامی در زبان انگلیسی در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی، درباره ی چگونگی جمع اسامی در زبان انگلیسی صحبت میکنیم. 1. بیشتر اسامی با اضافه کردن s به آخر آنها جمع بسته می شوند. درب – ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز