0
محتوای ارزیابی کردن به انگلیسی
Vocab-Industries-11OstadEnglish

درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس یازدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت پرده برداری، رونمایی، آشکار ساختن 1-Unveil معتبر، صحیح، درست 2-Valid اجازه، پروانه 3-License خارج، بیرون، خارج از کشور 4-Abroad دستور جلسه، برنامه ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز