0
محتوای ارتباط با شرکت های خارجی
BusinessTalk1OstadEnglish

تماس با شرکت های خارجی به انگلیسی

https://ostadenglish.com/demo/speaking/Tejarat3.mp4 آموزش مکالمه زبان انگلیسی درباره ی تماس با شرکت های خارجی به زبان انگلیسی قسمت اول: در این بخش از مکالمات تجاری به چگونگی زنگ زدن به شرکت های خارجی میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:معرفی بخش ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز