0
محتوای ابزار الکترونیکی در پژوهش
DadehayeShenidariOstadEnglish

داده های شنیداری و ویدیویی در پژوهش زبان شناسی

اطلاعات و داده های شنیداری و ویدیویی بسیاری از پژوهشگران برای آنکه در ثبت یادداشت های خود دچار اشتباه نشوند به ضبط ویدیویی و صوتی گرایش یافته اند. بدیهی است زبان شناسان باید در استفاده از ابزار الکترونیکی دقت بیشتری ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز