0
محتوای آموزش 2000 لغات انگلیسی
۲۰۰۰ واژه آموزش لغات انگلیسی

آموزش ۲۰۰۰ لغات انگلیسی و اصطلاحات

آموزش لغات انگلیسی 2000 اصطلاحات BASIC VOCABULARY  اعضا بدن your body بازو arm گوش ear چشم eye صورت face انگشت finger پا foot مو hair دست  hand بيان احساسات  how you feel عصبانی angry کسل bored سرد cold ترسيده frightened خوش ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز