0
محتوای آموزش مکالمات انگلیسی در مورد خودرو
آموزش مکالمه انگلیسی در مورد خودرو

آموزش مکالمات انگلیسی در مورد خودرو

  آموزش مکالمات انگلیسی در مورد خودرو در این بخش به کلیات مکالمات مربوط به آموزش مکالمات انگلیسی در مورد خودرو پرداخته شده است. سایر مکالمات در مورد اجزای داخل بدنه. موتور و تعمیرات در درس های دیگری مورد توجه ...

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز