0
محتوای پژوهش
PajouheshOstadEnglish

روش مشاهده و پژوهش های موردی زبان شناسی

روش مشاهده و پژوهش های موردی اصطلاحات "مطالعات مشاهده ای" و "مطالعات موردی" در پژوهش و آموزش ترجمه زبان انگلیسی در مفهوم یکسان نیستند و می توان هر دو را به کار گرفت. در روش پژوهش های مشاهده ای مجموعه ...
VajAvaOstadEnglish

شیوه ی واج نویسی و آوا نویسی در پژوهش زبان شناسی

شیوه ی واج نویسی و آوا نویسی در پژوهش زبان شناسی پژوهشگران زبان شناس در اغلب موارد ناچار می شوند به واج نویسی و آوا نویسی بپردازند تا داده ها را برای تجزیه و تحلیل بیشتر آماده سازند، به ویژه در ...
DadehayeShenidariOstadEnglish

داده های شنیداری و ویدیویی در پژوهش زبان شناسی

اطلاعات و داده های شنیداری و ویدیویی بسیاری از پژوهشگران برای آنکه در ثبت یادداشت های خود دچار اشتباه نشوند به ضبط ویدیویی و صوتی گرایش یافته اند. بدیهی است زبان شناسان باید در استفاده از ابزار الکترونیکی دقت بیشتری ...
EbhamVazheganiOstadEnglish

ابهام واژگانی و ابهام ساختاری در پژوهش زبان شناسی

ابهام واژگانی و ابهام ساختاری در گفتارهای روزمره ی ما ابهام واژگانی و ابهام ساختاری فراوانی وجود دارد. چرا گویشوران زبان فارسی جمله ی "گویا شانه اش شکسته است" را هنگامی که شخصی آنها را در جمعی مورد خطاب قرار ...
SakhtarJomleOstadEnglish

پژوهش ساختار جمله در زبان شناسی

تحقیق ساختار جمله در زبان شناسی در پژوهش ساختار جمله در آموزش ترجمه زبان انگلیسی زبان شناسی ، نوع چینش واژه ها در زنجیره ی کلام بر معانی جمله ها تاثیر می گذارد. برای مثال به جمله های زیر توجه ...
EsalateMatnOstadEnglish

اصالت متن در پژوهش زبان شناسی

اصالت متن در پژوهش زبان شناسی شیوه های گوناگونی برای تایید اصالت متن در آموزش ترجمه زبان انگلیسی پژوهش زبان شناسی و صحت یک اثر نوشتاری پیشنهاد شده و به کار رفته اند. در عصر حاضر از رایانه برای انجام ...
VazheshenasiKoodakOstadEnglish

واژه شناسی زبان در کودکان

واژه شناسی در کودکان یکی از ارزنده ترین پژوهش هایی که در زمینه ی واژه شناسی زبان در کودکان در آموزش ترجمه زبان انگلیسی انجام پذیرفته اثری است که جین برکو گلیسن به جا گذاشته و آچیسن (1998) و فرامکین ...
BaznevisiPazhooheshOstadEnglish

بازنویسی پیشینه ی پژوهش در زبان شناسی

بازنویسی پیشینه ی پژوهش بازنویسی پیشینه ی پژوهش در آموزش ترجمه انگلیسی زبان شناسی : در هر مقاله، پایان نامه و یا رساله ای، آوردن یک گزارش مبسوط از دیرینه ی تحقیق یک امر اساسی و بنیادی است. البته این ...
ZaminePazhooheshOstadEnglish

زمینه پژوهش و موضوعات قابل پژوهش در زبان شناسی

مسیر پژوهش را مشخص سازید و زمینه ی پژوهش خود را معین کنید زمینه پژوهش و موضوعات قابل پژوهش در آموزش ترجمه زبان انگلیسی زبان شناسی : تصور بر این است که شما قصد دارید پژوهشی را بر پایه ی ...
IdeaOstadEnglish

موضوعات بنیادی و ایده هایی برای پژوهش زبان شناسی

موضوعات بنیادی و ایده هایی برای تحقیق زبان شناسی در این مقاله باهم به بررسی موضوعات بنیادی و ایده هایی برای پژوهش زبان شناسی در آموزش ترجمه زبان میپردازیم. نویسنده در خلق یک اثر اهداف گوناگونی را مد نظر دارد. ...
VariableOstadEnglish

متغیر جنسیت در تحقیقات زبان شناسی

مقوله ی متغیر جنسیت در تحقیقات زبان شناسی متغیر جنسیت در تحقیقات زبان شناسی و آموزش ترجمه انگلیسی : در گذشته، بسیاری از زبان شناسان، علی رغم تعهدی که داشتند چندان به موضوع جنسیت توجه نداشته اند. شاید به این ...
ZabanParishiOstadEnglish

زبان پریشی، خط پریشی و خواندن پریشی چیست؟

زبان پریشی شرح و بسط های گوناگونی در ارتباط با موارد زبان پریشی ، خط پریشی و خواندن پریشی وجود دارد که باید با موارد طبیعی بکارگیری زبان مقایسه شوند. در جمع نشانه هایی که زبان پریشی را در آموزش ...
OsoolAkhlaghiOstadEnglish

رعایت اصول اخلاقی و جلوگیری از سرقت ادبی در پژوهش های زبان شناسی

رعایت مسائل ایمنی و اصول اخلاقی در پژوهش های زبان شناسی بررسی رعایت اصول اخلاقی و جلوگیری از سرقت ادبی در پژوهش های زبان شناسی در حوزه آموزش ترجمه زبان انگلیسی: اگر در مورد مسائل ایمنی کار اطمینان خاطر ندارید ...
ZabanMadariOstadEnglish

فراگیری زبان مادری و روند رشد آن در پژوهش زبان شناسی

فراگیری زبان مادری در پژوهش زبان شناسی آنچه که مورد نظر پژوهشگران فراگیری زبان مادری در پژوهش آموزش ترجمه زبان انگلیسی این است که چرا و چگونه کودک زبان مادری را فرا می گیرد؟ چرا و چگونه در اندک زمان ...
SociologyOstadEnglish

جامعه شناسی زبان

جامعه شناسی زبان جامعه شناسی زبان در آموزش ترجمه زبان انگلیسی به روابط بین زبان و جامعه توجه دارد. ترادگیل (2:2000) تصویری از این علم به دست می دهد: زمانی که لب به سخن می گشاییم ناگزیر علائمی را به ...
RavanshenasiZabanOstadEnglish

روان شناسی زبان

روان شناسی زبان در روان شناسی زبان در پژوهش ترجمه که زیرمجموعه آموزش ترجمه انگلیسی می باشد، سوالاتی از این دست مطرح است: مغز انسان چگونه واژه هایی را که ذخیره می کند سامان می بخشد؟ چگونه مغز می تواند ...
ManabePazhooheshOstadEnglish

منابع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی

استفاده از منابع مفید جهت پژوهش در زبان شناسی هر چند کتاب های درسی مرتبط می توانند منابع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی و آموزش ترجمه زبان انگلیسی به حساب آیند، با وجود این شایسته است که ...