آرشیو دسته: پژوهش

روش مشاهده و پژوهش های موردی اصطلاحات "مطالعات مشاهده ای" و "مطالعات موردی" در مفهوم یکسان نیستند و می توان هر دو را به کار گرفت. در روش پژوهش های مشاهده ...
ادامه مطلب ۶ آبان , ۱۳۹۹
شیوه ی واج نویسی و آوا نویسی در پژوهش زبان شناسی پژوهشگران زبان شناس در اغلب موارد ناچار می شوند به واج نویسی و آوا نویسی بپردازند تا داده ها را برای ...
ادامه مطلب ۶ آبان , ۱۳۹۹
اطلاعات و داده های شنیداری و ویدیویی بسیاری از پژوهشگران برای آنکه در ثبت یادداشت های خود دچار اشتباه نشوند به ضبط ویدیویی و صوتی گرایش یافته اند. بدیهی است زبان ...
ادامه مطلب ۲۷ مهر , ۱۳۹۹
ابهام واژگانی و ابهام ساختاری در گفتارهای روزمره ی ما ابهام واژگانی و ابهام ساختاری فراوانی وجود دارد. چرا گویشوران زبان فارسی جمله ی "گویا شانه اش شکسته است" را هنگامی ...
ادامه مطلب ۲۷ مهر , ۱۳۹۹
تحقیق ساختار جمله در زبان شناسی در پژوهش ساختار جمله در زبان شناسی ، نوع چینش واژه ها در زنجیره ی کلام بر معانی جمله ها تاثیر می گذارد. برای مثال ...
ادامه مطلب ۲۷ مهر , ۱۳۹۹
اصالت متن در پژوهش زبان شناسی شیوه های گوناگونی برای تایید اصالت متن در پژوهش زبان شناسی و صحت یک اثر نوشتاری پیشنهاد شده و به کار رفته اند. در عصر ...
ادامه مطلب ۲۶ مهر , ۱۳۹۹
واژه شناسی در کودکان یکی از ارزنده ترین پژوهش هایی که در زمینه ی واژه شناسی زبان در کودکان انجام پذیرفته اثری است که جین برکو گلیسن به جا گذاشته و ...
ادامه مطلب ۲۶ مهر , ۱۳۹۹
بازنویسی پیشینه ی پژوهش بازنویسی پیشینه ی پژوهش در زبان شناسی : در هر مقاله، پایان نامه و یا رساله ای، آوردن یک گزارش مبسوط از دیرینه ی تحقیق یک امر ...
ادامه مطلب ۲۴ مهر , ۱۳۹۹
مسیر پژوهش را مشخص سازید و زمینه ی پژوهش خود را معین کنید زمینه پژوهش و موضوعات قابل پژوهش در زبان شناسی : تصور بر این است که شما قصد دارید ...
ادامه مطلب ۲۴ مهر , ۱۳۹۹
موضوعات بنیادی و ایده هایی برای تحقیق زبان شناسی در این مقاله باهم به بررسی موضوعات بنیادی و ایده هایی برای پژوهش زبان شناسی میپردازیم. نویسنده در خلق یک اثر اهداف ...
ادامه مطلب ۲۳ مهر , ۱۳۹۹
مقوله ی متغیر جنسیت در تحقیقات زبان شناسی متغیر جنسیت در تحقیقات زبان شناسی : در گذشته، بسیاری از زبان شناسان، علی رغم تعهدی که داشتند چندان به موضوع جنسیت توجه ...
ادامه مطلب ۲۲ مهر , ۱۳۹۹
زبان پریشی شرح و بسط های گوناگونی در ارتباط با موارد زبان پریشی ، خط پریشی و خواندن پریشی وجود دارد که باید با موارد طبیعی بکارگیری زبان مقایسه شوند. در ...
ادامه مطلب ۲۲ مهر , ۱۳۹۹
رعایت مسائل ایمنی و اصول اخلاقی در پژوهش های زبان شناسی بررسی رعایت اصول اخلاقی و جلوگیری از سرقت ادبی در پژوهش های زبان شناسی : اگر در مورد مسائل ایمنی ...
ادامه مطلب ۲۲ مهر , ۱۳۹۹
فراگیری زبان مادری در پژوهش زبان شناسی آنچه که مورد نظر پژوهشگران فراگیری زبان مادری در پژوهش زبان شناسی این است که چرا و چگونه کودک زبان مادری را فرا می ...
ادامه مطلب ۲۱ مهر , ۱۳۹۹
جامعه شناسی زبان جامعه شناسی زبان به روابط بین زبان و جامعه توجه دارد. ترادگیل (2:2000) تصویری از این علم به دست می دهد: زمانی که لب به سخن می گشاییم ...
ادامه مطلب ۲۱ مهر , ۱۳۹۹
روان شناسی زبان در روان شناسی زبان سوالاتی از این دست مطرح است: مغز انسان چگونه واژه هایی را که ذخیره می کند سامان می بخشد؟ چگونه مغز می تواند ...
ادامه مطلب ۲۰ مهر , ۱۳۹۹
استفاده از منابع مفید جهت پژوهش در زبان شناسی هر چند کتاب های درسی مرتبط می توانند منابع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی به حساب آیند، با وجود ...
ادامه مطلب ۲۰ مهر , ۱۳۹۹

عضویت در خبرنامه استاد انگلیسی | مرجع آموزش زبان انگلیسی

تمامی اطلاعات محفوظ است!

اپلیکیشن استاد انگلیسی

اپلیکیشن استاد انگلیسی