0
محتوای ترجمه کتبی
writing-problemOstadEnglish

مشکلات احتمالی و جملات کاربردی در هنگام ارائه مقاله به انگلیسی

در این مطلب به مشکلات احتمالی در هنگام ارائه مقاله و همچنین پاسخ به پرسش های حاضران در ارائه مقاله میپردازیم. مشکلات احتمالی در هنگام ارائه مقاله خرابی تجهیزات I think there is something wrong with the projector Could someone ...
writing-answerOstadEnglish

پاسخ به پرسش‌های حضار در هنگام ارائه مقاله به انگلیسی

در جلسه پرسش و پاسخ به نکات زیر توجه کنید: 1- به حضار فرصت کافی بدهید تا پرسش‌های خود را مطرح نمایند. 2- در پاسخ به سوال فرد سوال‌کننده، بهتر است تمامی حضار را مخاطب قرارداده و به همه حضار ...
GrammarBlog1OstadEnglish

گرامر و واژه‌های یک مقاله به زبان انگلیسی

گرامر و واژه هایی که برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی کاربرد دارد: به جای I ترجیحا از ضمیر us و we استفاده شود. As we will see ..... همانطور که مشاهده خواهیم کرد .....   let us now ...
AmadegiMaghale3OstadEnglish

آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی ۳

در ادامه ی دو مقاله ی قبلی با عنوان های : آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی 1 و آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی ۲ در آموزش ترجمه انگلیسی به بیان موضوعات زیر می پردازیم: ...
AmadegiMaghale2OstadEnglish

آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی ۲

در ادامه مقاله ی آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی بخش اول در ترجمه انگلیسی به موضوعات زیر می پردازیم: اشاره به یک متغیر With regard to ..... با توجه به ..... A far as ..... is concerned, ...
AmadegiMaghale1OstadEnglish

آمادگی برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی

یکی از موارد مهم و ضروری در آموزش ترجمه زبان انگلیسی این است که مترجم بتواند یک مقاله علمی را ترجمه کند و یا خودش یک مقاله به انگلیسی بنویسد. در ادامه به بررسی چگونگی ارائه یک مقاله به زبان ...
KenayeTarjomeOstadEnglish

کنایه، حسن تعبیر و اغراق در ترجمه انگلیسی

معناهای مجازی اقلام واژگانی (کنایه، حسن تعبیر، اغراق) کنایه، حسن تعبیر و اغراق در ترجمه کتبی انگلیسی و آموزش ترجمه انگلیسی: می دانیم که یک واژه مفرد ممکن است دارای معانی مختلفی باشد و آنچه این معانی را مشخص  می ...
DamaneVajeganOstadEnglish

دامنه هم نشینی واژگانی و تضادهای ترکیبی در ترجمه

دامنه ی هم نشینی لغات در ترجمه هر واژه در هر زبان و آموزش ترجمه انگلیسی دارای دامنه ی هم نشینی واژگانی مربوط به خود و یا محدودیت هایی است که استفاده ی معنادار از آن را محدود می کند. ...
HamneshiniOstadEnglish

هم نشینی واژگانی در ترجمه

هم نشینی اقلام واژگانی هم نشینی واژگانی در آموزش ترجمه انگلیسی تعیین کننده ی معنایی است که در یک عبارت یا جمله ی معینی نشان داده می شود واژه ی dress دارای همان معنایی نیست که در عبارت dress the ...
HadafZabanOstadEnglish

نقد دیدگاه تکامل تدریجی و هدف های زبان

نقد دیدگاه تکامل تدریجی و هدف های زبان نقد دیدگاه تکامل تدریجی و هدف های زبان در آموزش ترجمه انگلیسی : دیدگاه پینکر و بلوم از این نقص رنج می برد که چیزی در این باره که زبان ناقص چیست، ...
VoghooZabanOstadEnglish

زبان چگونه و چه موقع به وجود آمد؟

زبان چگونه و چه موقع به وجود آمد؟ امید دیگری هم در رابطه با پاسخ به پرسش زبان چگونه و چه موقع به وجود آمد؟ در آموزش ترجمه انگلیسی وجود دارد که با امید پی بردن به وضعیت زبان در ...
AsabShenasiZabanOstadEnglish

عصب شناسی زبان

عصب شناسی زبان: زبان مختل شده بررسی عصب شناسی زبان در آموزش ترجمه انگلیسی: تمامی نمونه هایی که تاکنون بررسی کردیم، نمونه هایی از کاربرد طبیعی زبان هستند. اما تمامی کاربردهای زبان، صورتی عادی و بهنجار ندارند، به ویژه اگر ...
planOstadEnglish

برنامه ریزی زبان

برنامه ریزی زبان (Language Planning) بررسی برنامه ریزی زبان در آموزش ترجمه انگلیسی : در عین حال که تعداد اندکی از زبان شناسان در این زمینه که قوه ی ذهنی زبان جزیی از ساختار زیستی ماست، تردید دارند، شمار زیادی ...
DastoorChomskyOstadEnglish

دستور زبان جهانی چامسکی

دستور زبان جهانی چامسکی چیست؟ در این مقاله به تحلیل دستور زبان جهانی چامسکی در آموزش ترجمه انگلیسی می پردازیم : «میل شدید به زبان» منحصر انسان است. هیچ مخلوق دیگری در این سیاره نمی تواند حتی به صورت مبهم، به ...
ManshaZabanOstadEnglish

زبان از کجا آمده است ؟

زبان از کجا آمده است؟ در مبحث آموزش ترجمه انگلیسی به این نکته می رسیم که اصلا زبان از کجا آمده است و چگونه وارد ذهن ما می شود؟ در گذشته های دور، مردم تمایل به قبول این نظریه داشتند ...
zabanchistOstadEnglish

زبان چیست ؟ ویژگی منحصر به فرد زبان های بشری چیست؟

زبان چیست ؟ رویکردهای فرمالیستی، نقش گرا، و شناختی تنها سه رو رویکرد از میان رویکردهای عمده‌ای هستند که زبان شناسان در ترجمه انگلیسی می کوشند با استفاده از آنها به ماهیت غنی و پیچیده زبان های بشری پی ببرند. ...
dastoorChamskiOstadEnglish

دستور زایشی چامسکی

دستور زایشی چامسکی بررسی دستور زایشی چامسکی در ترجمه انگلیسی: چامسکی در دهه ی 1950 روش های فرمالیسمی هریس را پذیرفت و آنها را با برخی از مفاهیم ریاضی، که در کنار زبان شناسی مطالعه کرده بود، در هم آمیخت. ...
tarikhchezabanshenasiOstadEnglish

تاریخچه زبان شناسی

تاریخچه زبان شناسی تاریخچه زبان شناسی در آموزش ترجمه انگلیسی : انسان ها احتمالا از همان زمانی که به وجود آمده اند، سخن می گفته اند، اما آغاز کنجکاوی و تحقیق درباره زبان و آغاز بررسی آن از 3000 سال ...
MarahelTarhomeOstadEnglish

مراحل پروژه ترجمه چگونه انجام می شود ؟

قبل از اقدام به هر گونه ترجمه‌ انگلیسی شایان اهمیت است که مراحل پروژه ترجمه و آنچه در به‌وجود آوردن یک ترجمه خوب دخیل است در نظر گرفته شود. تک تک این مراحل را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تثبیت ...
vazheganOstadEnglish

واژگان در ترجمه

کاربرد واژگان در ترجمه کلمات در قالب "بسته های" معنی قبل از شروع آموزش کاربرد واژگان در آموزش ترجمه انگلیسی لازم به یادآوریست : همانطور که در مقاله ی انواع ترجمه توضیح داده شد، هدف مترجم آن است که در ...
TalvihiOstadEnglish

تشریح کامل معنای تلویحی در ترجمه

معنای تلویحی در ترجمه بررسی ترجمه تلویحی قبل از بررسی معنای تلویحی در آموزش ترجمه انگلیسی باید معنی ترجمه را بیان کنیم: ترجمه عبارت است از: رساندن یک معنا به زبان دوم به گونه ای که در زبان اول ابلاغ ...
AnvaeTarjomeOstadEnglish

انواع ترجمه، ترجمه تحت اللفظی و ترجمه ی اصطلاحی

انواع ترجمه ترجمه تحت اللفظی و ترجمه ی اصطلاحی انواع ترجمه در آموزش ترجمه انگلیسی : از آنجا که همه متن های مورد نظر، آن طور که در درس "ترجمه چیست؟" مورد بحث قرار گرفت، دارای شکل و معنا می ...
SakhtarTarjomeOstadEnglish

ساختار معنایی زبان در ترجمه انگلیسی

بررسی ساختار معنایی زبان انگلیسی ژرف ساخت و روساخت یکی از شیوه های بررسی ساختار معنایی زبان انگلیسی یعنی شکل و معنی متون انگلیسی در آموزش ترجمه انگلیسی، آن است که آن ها را به عنوان روساخت و ژرف ساخت ...
TarjomeChistOstadEnglish

ترجمه چیست ؟

ترجمه چیست؟ آموزش ترجمه انگلیسی ، به تعریف فرهنگ لغت: ترجمه عبارت است از از تغییر یک حالت یا شکل به حالت یا شکل دیگر برای برگرداندن آن به زبان خود و یا دیگری (فرهنگ وبستر،1986). ترجمه در اصل تغییر ...