0
محتوای مکالمات تجاری انگلیسی

هرگز نمیتوان از اهمیت آموزش مکالمه زبان انگلیسی غافل شد، در دنیای امروز که به واسطه گسترش وسایل و امکانات ارتباط جمعی، دهکده جهانی نامیده می شود، آشنایی با مکالمات تجاری زبان انگلیسی نه یک گزینه بلکه ضرورت ارتباط بین المللی محسوب می گردد.

یکی از زمینه هایی که متاسفانه در کشور عزیزمان ایران در ارتباط با آموزش زبان انگلیسی جا مانده است، آموزش انگلیسی بازرگانی و تجاری ست که به عنوان یک نیاز اساسی برای بازرگانان و تجار محترم می باشد.

از این رو در بخش پیش رو سعی بر آن شده است که با استفاده از اصطلاحات ساده و رایج و به دور از هر گونه پیچیدگی نیازهای اساسی در این زمینه پوشش داده شود.

در این بخش کاربردی ترین جملات واقعی برای بیزنس و قرارداد بستن جمع آوری شده است. امید است قسمت های مکالمه تجاری انگلیسی مورد قبول خوانندگان محترم قرار بگیرد.

EmailOstadEnglish

آموزش گام به گام نگارش نامه و ایمیل به زبان انگلیسی

آموزش نگارش نامه و ایمیل به زبان انگلیسی: در این بخش از مکالمات تجاری به اصول و استانداردهای نوشتن نامه و ایمیل میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:بخش های یک نامه رسمی، طرح کلی نمونه یک نامه رسمی، ...
ProductOstadEnglish

صحبت درباره ی خرید محصولات به زبان انگلیسی

در این بخش به آموزش مکالمه زبان انگلیسی درباره ی خرید محصولات می پردازیم: در این بخش از مکالمات تجاری به موضاعاتی که راجع به خرید محصولات یک شرکت مرتبط می شود میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:خدمات ...
BusinessTermsOstadEnglish

صحبت درباره ی شرط و شروط قرارداد به انگلیسی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی درباره ی شرط و شروط قرارداد: در این بخش از مکالمات تجاری به شرط و شروط هایی که در یک قرار داد شرکت وجود دارد میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:مفاد قرارداد، قرارداد موقت، ...
DetailCompanyOstadEnglish

صحبت درمورد جزئیات و مشخصات یک شرکت به انگلیسی

https://ostadenglish.com/demo/speaking/Tejarat5.mp4 در این بخش از آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بررسی جزئیات و مشخصات یک شرکت به زبان انگلیسی میپردازیم: در این بخش از مکالمات تجاری به توصیف مشخصات یک شرکت میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:شرکت خصوصی، ...
BusinessTalk2OstadEnglish

قرار ملاقات گذاشتن به انگلیسی

https://ostadenglish.com/demo/speaking/Tejarat4.mp4 در این بخش از آموزش مکالمه انگلیسی به قرار ملاقات گذاشتن با شرکت ها می پردازیم: همچنین در این بخش مکالمات تجاری به چگونگی قرار ملاقات گذاشتن و تشکیل جلسه دادن با شرکت های خارجی پزداخته می شود، آموزش ...
BusinessTalk1OstadEnglish

تماس با شرکت های خارجی به انگلیسی

https://ostadenglish.com/demo/speaking/Tejarat3.mp4 آموزش مکالمه زبان انگلیسی درباره ی تماس با شرکت های خارجی به زبان انگلیسی قسمت اول: در این بخش از مکالمات تجاری به چگونگی زنگ زدن به شرکت های خارجی میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:معرفی بخش ...
BusinessJob2OstadEnglish

صحبت درباره ی شغل به انگلیسی قسمت دوم

https://ostadenglish.com/demo/speaking/Tejarat2.mp4 آموزش مکالمه انگلیسی درمورد شغل قسمت دوم: در این بخش از مکالمات تجاری به پرسش راجع به شغل میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:درآمد خالص و ناخالص، نام شرکت، نماینده شرکت، ماموریت کاری، اوضاع بازار، نشانی محل ...
BusinessJob1OstadEnglish

صحبت درباره ی شغل به انگلیسی

https://ostadenglish.com/demo/speaking/Tejarat1.mp4 آموزش مکالمه زبان انگلیسی درمورد شغل قسمت اول: در این بخش از مکالمات تجاری به پرسش راجع به شغل میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:نام شغل، نوع شغل، شروع ساعت کاری، پایان ساعت کاری، اضافه کاری، رفت ...