0
محتوای سخنرانی زبان انگلیسی
TED2-1

سخنرانی زبان انگلیسی TED TALKS IDEAS WORTH SPREADING 2

TED2 TED TALKS IDEAS WORTH SPREADING TED Talks That Will CHANGE Your Life برخی سخنرانان زبان انگلیسی TED TALKS IDEAS WORTH SPREADING سخنرانی آموزش زبان انگلیسی تِد یک مجموعه همایش جهانی است که توسط بنیاد خصوصی Sapling، با شعار “ایده‌ها ...
ted talks1

سخنرانی زبان انگلیسی TED TALKS IDEAS WORTH SPREADING

TED1 TED TALKS IDEAS WORTH SPREADING TED Talks That Will CHANGE Your Life 30 Videos / MP3 / PDF سخنرانی زبان انگلیسی TED TALKS IDEAS WORTH SPREADING 30 TED Talks every body, should watch. TED is a nonprofit devoted to ...