0
محتوای آموزش لغات انگلیسی Vocabulary
گزیده ضرب المثل انگلیسی

گزیده ضرب المثل انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  ضرب المثل انگلیسی يكي از روشهاي بهينه سازي دانش هر زباني حفظ نمودن مجموعه اي از جملات زيبا و معني دار آن زبان است هم بتوانيم دايره لغات خود را افزايش دهيم و هم ساختار زبان (مسائل ...
کتاب ۵۰۴ رضا دانشوری

کتاب ۵۰۴ لغت انگلیسی رضا دانشوری 

آموزش لغات انگلیسی کتاب 504 لغت انگلیسی رضا دانشوری دانلود کتاب 504Absolutely Essential Words کتاب 504 انگلیسی مجموعه ای است از کاربردیترین لغات زبان انگلیسی که توسط دانشگاها و اساتید زبان انگلیسی به تایید رسیده است . کتاب 505 لغت انگلیسی ...
Book WORDS 100

Book WORDS 100

آموزش لغات انگلیسی Book WORDS 100  
۱۰۱ American English Proverbs

آموزش صد و یک ضرب المثل انگلیسی

صد و یک ضرب المثل انگلیسی آموزش لغات انگلیسی 101 American English Proverbs Understanding Language and Culture Through Commonly Used Sayings Birds of a Feather Flock Together (people of the same type seem to gather together) I haven't seen Mark ...
Another Word a Day

Another Word a Day

آموزش لغات انگلیسی Another Word A Day Also by Anu Garg A Word A Day: A Romp through Some of the Most Unusual and Intriguing Words in English An All-New Romp through Some of the Most Unusual and Intriguing Words ...
۲۰۰۰ واژه آموزش لغات انگلیسی

آموزش ۲۰۰۰ لغات انگلیسی و اصطلاحات

آموزش لغات انگلیسی 2000 اصطلاحات BASIC VOCABULARY  اعضا بدن your body بازو arm گوش ear چشم eye صورت face انگشت finger پا foot مو hair دست  hand بيان احساسات  how you feel عصبانی angry کسل bored سرد cold ترسيده frightened خوش ...