0
محتوای آموزش زبان انگلیسی
ListeningYouTubeOstadEnglish

۱۵ کانال یوتیوب فوق‌العاده برای یادگیری زبان انگلیسی

بهترین کانال‌ های یوتیوب را برای یادگیری زبان انگلیسی در این مقاله میخواهم بهترین کانال های یوتیوب یادگیری زبان انگلیسی را به شما معرفی کنم و همچنین بگویم که چگونه آن‌ها می توانند به شما در رسیدن به اهدافتان کمک ...
ListeningPodcastOstadEnglish

۱۷ پادکست برتر برای یادگیری زبان انگلیسی در سال ۲۰۲۲

معرفی بهترین پادکست ها برای یادگیری زبان انگلیسی بررسی پادکست یادگیری زبان انگلیسی : پادکست‌های زیادی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود دارند که می توانند روی تجربه‌ی یادگیری شما در زبان انگلیسی تاثیر بگذارند. پادکست‌ها درحال تغییر دادن چهره‌ی رادیو ...
Idiom-Toefl-17OstadEnglish

درس هفدهم اصطلاحات آزمون تافل

for the most part adverb در مجموع، به طور کلی، عمدتا Meaning: in general; mostly Example: Her grades this year were good for the most part. امسال در مجموع بیشتر نمره‌هایش خوب بودند.   as yet adverb تا کنون Meaning: ...
Idiom-Toefl-16OstadEnglish

درس شانزدهم اصطلاحات آزمون تافل

down the line adverb در آینده، سرانجام Meaning: in the future; eventually Example: This may seem like a good policy now, but it could cause major problems down the line. شاید این سیاست خوبی به نظر برسد اما می تواند ...
Idiom-Toefl-15OstadEnglish

درس پانزدهم اصطلاحات آزمون تافل

now and then adverb بعضی اوقات Meaning: occasionally Example: He doesn't exercise much, but he does go biking now and then. او زیاد ورزش نمی کند اما گاهی اوقات دوچرخه سواری می کند.   hand in hand adverb مرتبط با ...
Idiom-Toefl-14OstadEnglish

درس چهاردهم اصطلاحات آزمون تافل

the eleventh hour noun آخرین لحظه، دقیقه نود Meaning: the last possible moment Example: They waited until the eleventh hour to make plans for their trip, and had trouble getting a hotel room. آنها برنامه ریزی برای سفرشان را به ...
Idiom-Toefl-13OstadEnglish

درس سیزدهم اصطلاحات آزمون تافل

True colors Noun شخصیت واقعی، ماهیت واقعی Meaning: a person’s real or authentic character Example: He seams very calm and polite, but his angry outburst yesterday revealed his true colors. او آدم آرام و مودبی به نظر می آید اما ...
Idiom-Toefl-12OstadEnglish

درس دوازدهم اصطلاحات آزمون تافل

Thin-skinned Adjective حساس و زود رنج Meaning: extremely sensitive; easily upset Example: John is very thin-skinned, so please treat him with kindness. جان خیلی حساس و زود رنج است بنابراین با مهربانی با او رفتار کن.   Light years ahead ...
Idiom-Toefl-11OstadEnglish

درس یازدهم اصطلاحات آزمون تافل

catch somebody red-handed adjective سر بزنگاه، در حین ارتکاب جرم دستگیر کردن Meaning: in the act of committing a crime Example: They caught the thief red-handed, with the stolen jewelry in his pockets. آنها دزد را در حین ارتکاب جرم ...
Idiom-Toefl-10OstadEnglish

درس دهم اصطلاحات آزمون تافل

above board verb بی شیله پیله بودن، بی دوز و کلک بودن Meaning: conducted lawfully and openly; legitimate; honest Example: The deal sounded suspicious, but my lawyer assured me that it was completely above board. معامله به نظر مشکوک می ...
Idiom-Toefl-9OstadEnglish

درس نهم اصطلاحات آزمون تافل

to deal with something verb رسیدگی کردن، اقدام کردن Meaning: to handle or control Example: They are finding new ways of dealing with the rising cost of college tuition. آنها به دنبال راه های جدیدی برای پرداختن به مشکل افزایش ...
Idiom-Toefl-8OstadEnglish

درس هشتم اصطلاحات آزمون تافل

to come down to something verb خلاصه شدن، بستگی داشتن Meaning: to have as a essential point; to be dependent upon Example: The whole dispute comes down to a power struggle between management and trade unions. تمام اختلافات به مبارزه ...
Idiom-Toefl-7OstadEnglish

درس هفتم اصطلاحات آزمون تافل

to save one's breath verb گلوی خود را بیخود پاره نکردن Meaning: to refrain from saying something that is useless or unnecessary Example: She won't stop smoking no matter what you say; save your breath. مهم نیست تو چی بگی ...
Idiom-Toefl-6OstadEnglish

درس ششم اصطلاحات آزمون تافل

to stand up for someone verb طرفداری کردن، حمایت کردن، جانب کسی را گرفتن Meaning: to defend; to advocate for Example: She always stood up for her little brother when other children teased him. او همیشه از برادر کوچکش در ...
Idiom-Toefl-5OstadEnglish

درس پنجم اصطلاحات آزمون تافل

to make a point of doing something verb روی مسئله‌ای تاکید کردن، روی مسئله‌ای حساسیت داشتن Meaning: to make a deliberate effort to do something Example: I always make a point of being punctual. من همیشه روی وقت شناس بودن ...
Idiom-Toefl-4OstadEnglish

درس چهارم اصطلاحات آزمون تافل

to do one's best verb نهایت تلاش خود را کردن Meaning: to try as hard as possible Example: He didn't get a perfect score, but he did his best, and that is what really matters. او نمره عالی نگرفت، اما ...
Idiom-Toefl-3OstadEnglish

درس سوم اصطلاحات آزمون تافل

to hold out verb پایداری کردن، استقامت کردن، دوام آوردن Meaning: to resist or endure in a challenging situation. Example: Her doctor advised her to give up mead, and she held out for six months before giving into temptation. دکتر ...
Idiom-Toefl-2OstadEnglish

درس دوم اصطلاحات آزمون تافل

To look something up Verb مطلبی را از کتاب استخراج کردن Meaning: to seek information about something in a reference work. Example: I looked up the works I didn’t know in a dictionary. من معنی کلماتی را که نمی دانستم ...
Idiom-Toefl-1OstadEnglish

درس اول اصطلاحات آزمون تافل

To push the envelope Verb نوآوری کردن، فراتر از مرز امکان رفتن Meaning: to do something new and different that goes beyond what was previously thought to be possible; to innovate. Example: Each time Walters asked his employees to push ...
سعید عنایت پور

کتاب گرامر سعید عنایت پور

کتاب گرامر سعید عنایت پور عنوان : آموزش گرامر انگلیسی مولف : سعید عنایت پور سال چاپ : 1383 تعداد صفحات : 185 ص مبلغ کتاب : رایگان نحوه دریافت : لینک دانلود سر فصل کتاب گرامر سعید عنایت پور 1. ...
گزیده ضرب المثل انگلیسی

گزیده ضرب المثل انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی  ضرب المثل انگلیسی يكي از روشهاي بهينه سازي دانش هر زباني حفظ نمودن مجموعه اي از جملات زيبا و معني دار آن زبان است هم بتوانيم دايره لغات خود را افزايش دهيم و هم ساختار زبان (مسائل ...
کتاب ۵۰۴ رضا دانشوری

کتاب ۵۰۴ لغت انگلیسی رضا دانشوری 

آموزش لغات انگلیسی کتاب 504 لغت انگلیسی رضا دانشوری دانلود کتاب 504Absolutely Essential Words کتاب 504 انگلیسی مجموعه ای است از کاربردیترین لغات زبان انگلیسی که توسط دانشگاها و اساتید زبان انگلیسی به تایید رسیده است . کتاب 505 لغت انگلیسی ...
Writing_Better_English

Book_Writing_Better_English

  آموزش ترجمه انگلییسی FOR ESL LEARNERS Writing Better English Copyright © 2009 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Except as permitted under the United States Copyright Act of 1976, no part of this publication may be reproduced ...
Book WORDS 100

Book WORDS 100

آموزش لغات انگلیسی Book WORDS 100  
۲۰۰۰-Grammar and Usage-English in Context

۲۰۰۰-Grammar and Usage-English in Context

آموزش گرامر انگلیسی GRAMMAR AND USAGE   CAPITALIZATION AND PUNCTUATION GRAMMAR AND USAGE READING COMPREHENSION SPELLING VOCABULARY WRITING GRAMMAR AND USAGE Grammar is a very old field of study. Did you know that the sentence was first divided into subject ...
۱۰۱ American English Proverbs

آموزش صد و یک ضرب المثل انگلیسی

صد و یک ضرب المثل انگلیسی آموزش لغات انگلیسی 101 American English Proverbs Understanding Language and Culture Through Commonly Used Sayings Birds of a Feather Flock Together (people of the same type seem to gather together) I haven't seen Mark ...
Another Word a Day

Another Word a Day

آموزش لغات انگلیسی Another Word A Day Also by Anu Garg A Word A Day: A Romp through Some of the Most Unusual and Intriguing Words in English An All-New Romp through Some of the Most Unusual and Intriguing Words ...
۲۰۰۰ واژه آموزش لغات انگلیسی

آموزش ۲۰۰۰ لغات انگلیسی و اصطلاحات

آموزش لغات انگلیسی 2000 اصطلاحات BASIC VOCABULARY  اعضا بدن your body بازو arm گوش ear چشم eye صورت face انگشت finger پا foot مو hair دست  hand بيان احساسات  how you feel عصبانی angry کسل bored سرد cold ترسيده frightened خوش ...