0

گزیده ضرب المثل انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی

 ضرب المثل انگلیسی

يكي از روشهاي بهينه سازي دانش هر زباني حفظ نمودن مجموعه اي از جملات زيبا و معني دار آن زبان است
هم بتوانيم دايره لغات خود را افزايش دهيم و هم ساختار زبان (مسائل گرامري) خود را تقويت آنيم. در اين مجموعه٨ صفحه اي گزيده اي از ضرب المثلهاي جالب آموزش زبان انگليسي با ترجمه فارسي جمع آوري شده ان در اين ضرب المثل انگلیسی عمدتا معادلهائي در زبان خودمان نيز دارند . روش پيشنهادي براي بخاطر سپاري اين جملات استفاده از کلمات کليدي آن است که در سمت چپ جدول آمده اند و کاربر بايستي کاغذ پرينت شده را طوري تا نمايد که فقط اين کلمات ديده شوند. مراجعه به جمله اصلي فقط در صورت عدم بخاطر سپاري خواهد بود.

آموزش زبان انگلیسی

Absence makes the heart grow fonder

دوري باعث ميشود محبت قلبها زياد شود.

… Absence

.Actions speak louder than words

اعمال از آلمات بلندتر حرف مي زنند.

 … Actions

.Better to be alone than in bad company

تنهائي از در جمع بد بودن بهتر است.

… Alone …

.Appearances are deceptive

ظواهر گمراه کننده اند.

 … Appearances

.An Apple a day keeps the doctor away

يك سيب در يك روز دآتر را از خانه دور نگه ميدارد.

 … Apple …

.Bad things happen in everybody’s life, not just yours

چيزهاي بد در زندگي هر آسي رخ ميدهد، نه فقط درزندگي تو.

… Bad things

.Beggars can never be bankrupt

گدايان هرگز نميتوانند ورشكست باشند.

.Bankrupt…

.A barking dog never bites

سگي که پارس ميكند هرگز گاز نمي گيرد.

… Barking …

.If you can’t beat them, join them

اگر نميتواني آنها را شكست دهي بهشان ملحق شو.

… Beat …

.Beauty is only skin-deep

زيبائي فقط ظاهري است.

… Beauty

.The busy bee has no time for sorrow

زنبور مشغول وقتي براي غم ندارد.

 … Bee …

.Beggars can’t be choosers

گدايان نمي توانند انتخاب آننده باشند.

… Beggars

.Seeing is believing

ديدن باور آردن است.

.Believing …

.Better bend than break

خميدن از شكستن بهتر است.

… Bend …

.Beware of the wolf in sheep’s clothing

از گرگ در لباس گوسفند بر حذر باش.

… Beware

.A bird in the hand is worth two in the bush

يك پرنده در دست ارزش دو پرنده در بوته زار را دارد.

… Bird …

.Love is blind

عشق آور است.

.Blind…

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.