0

کتاب گرامر سعید عنایت پور

کتاب گرامر سعید عنایت پور

عنوان : آموزش گرامر انگلیسی

مولف : سعید عنایت پور 

سال چاپ : ۱۳۸۳

تعداد صفحات : ۱۸۵ ص

مبلغ کتاب : رایگان 

نحوه دریافت : لینک دانلود 

دانلود کتاب گرامر سعید عنایت پور

سر فصل کتاب گرامر سعید عنایت پور

۱٫ مقدمه مؤلف 

۲٫ اين جزوه برای چه کسانی مفيد است؟ 

۳٫ معرفی علائم خاص بکار رفته در جزوه 

۴٫ ساختار کامل جمله (مرور سريع و ساده گرامرِ اجزای يک جمله)

• فاعل

• ضماير فاعلي

• فعل

• قيد مكان

• قيد زمان

• صفت ملكي

• مفعول

• ضماير مفعولي

• صفات ملكي

• افعال كمكي (معين)

The • حرف تعريف

• دو فعليها در جمله

have to و must • تفاوت

۵٫ زمان حال ساده (حاضر ساده)

۶٫ كلمات پرسشي يا استفهامي 

۷٫ زمان حال استمراري 

۸٫ زمان گذشته ساده 

To Do .9

10 . امري كردن فعل 

 Simple future tense : 11 . زمان آينده ساده

۱۲ . ربط دو جمله 

tell & say 13 . دو كلمه

۱۴ . قيود زمان 

۱۵ . حرف تعريف 

۱۶ . ضماير ملكي

۱۷٫ حالت اضافي و يا مالكيت دو اسم :

۱۸٫ ترجمه  « از » انگليسي

۱۹٫ Future Continuous Tense « زمان آينده استمراري »

۲۰ . تطابق زمانها Sequence of tenses

21 . «Used to »

 

 Avoid Repatition 23 . جلوگيري از تكرار اسم

 The additions 24 . جلوگيري از تكرار جمله

 CAN 􀃆 ۲۵ . در آينده

 MUST 􀃆 ۲۶ . در آينده

WANT 􀃆 ۲۷ . در آينده

 Some &any .28

29 . ضماير نيمه مجهول 

۳۰ . دو ملكيتي ها 

possesive forms : 31 . حالات ملكي

Putting two sentences together : 32 . ربط دو جمله

۳۳ . جملات دو سؤالي 

۳۴ . ضماير انعكاسي Reflexive pronouns (self ) 

Here & There .35

it  ۳۶ . بحث

۳۷ . صرف يك فعل در ۱۶ زمان

۳۸« حروف اضافه مكان »

۳۹ . حال كامل ( ماضي نقلي ) : 

۴۰گذشته كامل 

۴۱ . آينده كامل استمراري

۴۲ . گذشته كامل استمراري 

adjective 43 . صفت

The same as .44

adverb 45 . قيد

intensifiers (very, too, enough) : 46 . كلماتي كه نشان دهنده كميت و مقدار هستند

Such .47

enough و too 48 . گسترش جمله با

۴۹ . «Other» « ديگر » 

Relative Pronouns.  ۵۰ . ضماير موصولي

۵۱ . جملات گذشته حدسي و گذشتة غير واقعي

۵۲ . آيندة كامل 

Conditionals 53 . جملات شرطي

Otherwise .54

55 . كاشكي  اي كاش Wish

if 56 . كلمات معادل

دیدگاه کاربران
  • Gohar 7 جولای 2021

    سلام و خسته نباشيد تشكر از زحمات شما
    لينك دانلود كتاب باز نميشود .
    كتاب گرامر براي مكالمه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.