0

مکان صفات در انگلیسی، ترتیب قرارگرفتن صفت قبل از یک اسم

با سلام و احترام خدمت تمامی همراهان استاد انگلیسی. در این آموزش گرامر انگلیسی قصد داریم ترتیب یا مکان صفات در زبان انگلیسی را به طور کامل آموزش دهیم.

صفات در زبان انگلیسی

صفات کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی افراد، اشیاء، مکانها و … را بیان می‌کنند.صفت تنها یک حالت دارد؛ یعنی اینکه با اسم مفرد یا جمع، مذکر یا مونث بطور یکسان بکار می‌رود:

A young man/woman

Young men/women

اما تنها موارد استثناء، صفات this و that می‌باشند که پیش از اسامی جمع به these و those تبدیل می‌شوند:

This book – those books,  that boy – those boys

ترتیب صفات در زبان انگلیسی

صفات‌ها می توانند در موقعیت‌ها و جاهای مختلفی در یک جمله ظاهر شوند که در زیر به مهمترین این موقعیت‌ها اشاره می‌شود:

  • قبل از یک اسم:

A good man,  an old car,  the green carpet

گاهی بیش از یک صفت، اسمی را توصیف می‌کنند:

A good young man,  the beautiful green carpet

  • پس از فعل be:

شما زیبا هستید.

You are beautiful.

او چاق است.

She is fat                                  

اتوبوس تاخیر دارد.

The bus is late

صفات ، جایگاه صفات و مکان صفات
صفات در انگلیسی

بجز فعل be، افعال دیگری نیز مانند become ,look ,seem و stay می‌توانند قبل از صفت قرار بگیرند:

جالب به نظر می‌رسد.

it looks interesting.

هوا دارد آفتابی می‌شود.

it is becoming sunny.

  • پس از the، که در این صورت کلمه اصلی یک عبارت اسمی محسوب می‌شود:

جوانان

the young

پیران

the old

مردگان

the dead

انگلیسی‌ها

the English

  •  بعد از برخی افعال، یک صفت می‌تواند به دنبال مفعول بیاید:
صفتمفعولفعلفاعل
secrether pastkeptshe
madmeis drivingThe noise
lukymyselfconsiderI
angryhimmadeHer behavior

ترتیب صفات در زبان انگلیسی

می‌دانیم که صفت‌ها معمولا قبل از اسم می‌آیند، اما اگر بیش از یک صفت اسمی را توصیف کنند، در اینصورت صفت‌ها معمولا به ترتیب خاصی قرار می‌گیرند.

هرچند ترتیب قرارگیری صفت‌ها بیش از یک اسم همیشه ثابت نیست، اما جدول زیر به شما کمک می‌کند تا نحوه‌ی جاگیری کلی آن‌ها را یاد بگیرید.

ترتیب قرارگرفتن صفت قبل از یک اسم 

۱- کیفیت           ۲- اندازه

۳- شکل             ۴- سن

۵-دما                ۶- رنگ + اسم

۷- طرح              ۸- ملیت

۹-جنسیت

Bit hot yellow sun.

خورشید زرد داغ بزرگ

A lovely little old village

روستای قدیمی کوچک دوست‌داشتنی

صفات و جایگاه صفات و مکان صفات
مکان صفات در انگلیسی

اسم نیز می‌تواند در نقش صفت باشد.

A glass door

در شیشه‌ای

Plastic bag

کیف پلاستیکی

Sports club

باشگاه ورزشی

دامنه صفات

صفات تفضیلی و عالی

بیشتر صفت‌ها می‌توانند هر دو حالت تفضیلی (با افزودن  –er یا more) و عالی (با افزودن –est یا most) را داشته باشند.در ادامه نحوه ساخت هر دو حالت را خواهید آموخت.

 

تفضیلی عالی

largeبزرگ largerبزرگتر the largestبزرگترین

tallبلند taller بلندتر the tallestبلندترین

beautiful زیبا more beautifulزیباتر the most beautifulزیباترین

۱- نحوه ساخت صفات تفضیلی:

وقتی یک نفر یا یک چیز صفتی را بیش‌تر از دیگری داشته باشد، برای مقایسه آن از درجه تفصیلی استفاده می‌شود. در این حالت اگر کلمه یک بخشی باشد، بعد از صفت er اضافه کرده و بعد از آن then می‌آوریم:

er + than+فاعل

Older than

Cooler than

My brother is older than your brother.

برادر من از برادر تو بزرگتر است.

اگر صفت دو‌بخشی باشد، مثل expensive قبل از آن more می‌آوریم.

 

more + صفت + than

More expensive than

My room is more beautiful than yours.

 اتاق من از اتاق تو قشنگ تر است.

 

نکته: در کلماتی که حرف یکی مانده به آخرشان صدادار باشد، هنگام افزودن er حرف آخر آن دوبل می‌شود.

 

hot   —->  hotter

big   —->   bigger

و اگر به y  ختم شود، هنگام افزودن er ، y به i تبدیل می‌شود.

happy  —->  happier

busy    —->  busier

و صفاتی که به e  ختم می‌شوند، e را از دست نمی‌دهند.

wide   —->  wider

این حالت از صفت برای مقایسه بین دو چیز است.

۲- نحوه ساخت صفات عالی :

الف- با افزودن est به انتهای صفات یک هجایی:

old, oldest

bright, brightest

ب- با افزودن the most به ابتدای صفات چند هجایی:

difficult, the most difficult

interesting , the most interesting

 

صفات نامنظم

عالی        تفضیلی

good           better             the best

bad             worse              the worst

far               further            the furthest

little            less                  the least

many           more                the most

much           more                the most

old               older/elder      the oldest/eldest

 

چند نکته املایی

۱- صفاتی که به y ختم می‌شوند، حتی اگر چند هجایی باشند نیز از همان قواعدی استفاده می‌کنند که برای صفات یک هجایی بکار می‌روند، اما باید توجه داشته باشید که در اینصورت موقع اضافه کردن er و est، y به i تبدیل می‌شود:

pretty, prettier, prettiest

happy, happier, happiest

funny, funnier, funniest

 

۲- هنگام اضافه کردن er یا est به انتهای صفات یک هجایی که دارای یک حرف با صدا هستند و به یک حرف بی‌صدا ختم می‌شوند (مانند big)، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

big, bigger, biggest

sad, sadder, saddest

hot, hotter, hottest

fat, fatter,fattest

 

ولی اگر صفتی دارای بیش از یک حرف صدادار بود، در اینصورت حرف بی‌صدای آخر تکرار نمی‌شود:

great, greater, greatest

۳- صفاتی که به e ختم می‌شوند، هنگام اضافه کردن er یا est، e خود را از دست می‌دهند:

blue, bluer, bluest

large, larger, largest

strange, stranger,strangest

مقایسه

۱- صفت قیاسی همتراز: برای مقایسه افراد، مکان‌ها، اشیاء و … وقتی که هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد از ساختارهای زیر استفاده می‌کنیم:

 مثبت:            as+ صفت + as

                  

 منفی:           not as + صفت + as                                 

                     not so + صفت + as

 

مثال:

I’m as happy as you.

من به اندازه تو خوشحال هست

Farhad is almost  as tall as his father.

فرهاد تقریبا به بلندی پدرش است

Our house is not as expensive as your house.

خانه ما به گرانی خانه شما نیست

A cheetah is not so dangerous as a lion.

یوزپلنگ به اندازه شیر خطرناک نیست

آموزش صفت قیاسی همتراز
صفت قیاسی همتراز

۲- صفت قیاسی تفضیلی:

برای مقایسه دو شخص، دو چیز و … از صفت تفضیلی به همراه کلمه than استفاده می‌شود:

She looks younger than my mother .

از مادرم جوانتر به نظر می‌رسد.

I think writing is easier than speaking.

گمان می‌کنم نوشتن از صحبت کردن راحت‌تر است.

The man on the right is taller than the man on the left.

مرد سمت راستی از مرد سمت چپی بلندتر است.

 

۳- صفت قیاسی عالی:

برای مقایسه بیش از دو شخص یا دو چیز از صفت عالی استفاده می‌شود.

 

He ‘s the oldest teacher is our school.

او مسن ترین معلم مدرسه ماست.

It must be the most expensive car in the world.

این باید گرانترین اتومبیل جهان باشد.

It is so nice.

این خیلی زیباست خوب است.

My father is very kind.

پدر من خیلی مهربان است.

 

  • صفت هم می تواند قبل از اسم بیاید. مثل:

My yellow car.

ماشین زرد من.

Your brown hair.

موهای قهوه ای تو.

انواع صفت ها در زبان انگلیسی
جایگاه صفات در زبان انگلیسی
  • همچنین می تواند به تنهایی بعد از افعال ربطی (linking verbs) بیاید.

It is cold.

I feel hungry.

You are getting tired.

از سری آموزش صفات در گرامر انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :

۱) مکان صفات در انگلیسی، ترتیب قرارگرفتن صفت قبل از یک اسم

۲) آموزش صفات ملکی در زبان انگلیسی

۳) آموزش صفت ها و قید ها در زبان انگلیسی

از پیج اینستاگرام استاد انگلیسی دیدن کنید : Ostad.English@

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.