0

مستند آموزش زبان انگلیسی زمین چگونه ما را ساخت How Earth Made Us

How Earth Made Us

the incredible story of the natural forces that have shaped our history

داستان باورنکردنی از نیروهای طبیعی که تاریخ ما را شکل داده اند

مستند آموزش زبان انگلیسی زمین چگونه ما را ساخت How Earth Made Us

مستند آموزش زبان انگلیسی زمین چگونه ما را ساخت How Earth Made Us

Professor Iain Stewart uses spectacular images to tells the epic story of how geology, geography and climate have influenced mankind.

پروفسور استوارت از تصاویر دیدنی و جذاب استفاده می کند تا داستان حماسی را بیان کند که چگونه زمین شناسی ، جغرافیا و آب و هوا بر بشر تأثیر گذاشته است.

the incredible story of the natural forces that have shaped our history presented by Professor lain Stewart  our planet has amazing power, and yet that’s rarely mentioned in our history books. This series tells the story of how the Earth has influenced human history, from the dawn of civilization to the modern industrial age. It reveals for the first time on television how geology, geography and climate have been a far more powerful influence on the human story than has previously been acknowledged.

A combination of epic story telling, visually stunning camera-work, extraordinary locations and passionate presenting combine to form a highly orginal version of human history.

INCLUDE 5 EPISODES:

* HUMAN PLANET

* FIRE

* WIND

* WATER

* DEEP EARTH

مستند آموزش زبان انگلیسی زمین چگونه ما را ساخت How Earth Made Us
Water
مستند آموزش زبان انگلیسی زمین چگونه ما را ساخت How Earth Made Us
Fire
مستند آموزش زبان انگلیسی زمین چگونه ما را ساخت How Earth Made Us
Human planet
مستند آموزش زبان انگلیسی زمین چگونه ما را ساخت How Earth Made Us
Deep Earth
مستند آموزش زبان انگلیسی زمین چگونه ما را ساخت How Earth Made Us
Deep Earth
مستند آموزش زبان انگلیسی زمین چگونه ما را ساخت How Earth Made Us
Wind

داستانی باور نکردنی از نیروهای طبیعی جهان که تاریخ بشر را شکل داده است، توسط پروفسور “ایَن استوارت” در اختیار شما قرار داده می شود. سیارۀ ما، قدرت غیر قابل باوری دارد و هنوز هم در کتاب های تاریخ ما، به ندرت از آنها یاد شده است. این مجموعه، چگونگی تاثیر زمین را بر تاریخ بشر، از آغاز تمدن تا عصر صنعتی به نمایش می گذارد. در این مجموعه برای اولین بار شاهد آن خواهید بود که زمین شناسی، جغرافیا و آب و هوا چگونه تاثیرات عمیقی را در تاریخ بشر داشته اند، به طوری که قبلا به آنها اشاره نشده است. ترکیبی از داستان های حماسی، فیلمبرداری حرفه ای، صحنه های فوق العاده و مطالب مفید به طور ارزنده ای تاریخ بشر را به تصویر کشیده است.

شامل ۵ بخش:

* سیاره ی بشر

* آتش

* باد

* آب

* اعماق زمین

مستند آموزش زبان انگلیسی زمین چگونه ما را ساخت How Earth Made Us

مستند آموزش زبان انگلیسی زمین چگونه ما را ساخت How Earth Made Us
مستند آموزش زبان انگلیسی زمین چگونه ما را ساخت How Earth Made Us
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.