09190865935
0

صحبت درباره ی شغل به انگلیسی

صحبت درباره ی شغل در مکالمات تجاری انگلیسی

صحبت درمورد شغل به زبان انگلیسی قسمت اول: در این بخش از مکالمات تجاری به پرسش راجع به شغل میپردازیم، آموزش های این قسمت عبارت است از:

نام شغل، نوع شغل، شروع ساعت کاری، پایان ساعت کاری، اضافه کاری، رفت و آمد، محل کار، همکار، حقوق و درآمد

۱)

۲)

۳)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.