0

ریشه شناسی | گروه پسوندها با حرف r

۱)پسوند rage-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

When someone becomes extremely angre and violent while they are driving, on a plane etc

مثال (Example) به همراه معنی :

road-rage = violence and angry behaviour by car drivers towards other car drivers : دیوونگی تو جاده

air-rage = violence and angry behaviour by a passenger on a plane towards other passengers or the people who work on it : رفتار خشونت آمیز یک مسافر نسبت به مسافران دیگر در یک هواپیما

توضیحات پسوند rage:

ریشه شناسی انگلیسی
پسوند rage به معنای دیوانگی و جنون

 

آموزش لغات انگلیسی به روش ریشه شناسی از بروزترین متدهای یادگیری واژگان است که در این مقاله ، پسوندهای سری r را بررسی می کنیم.

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی دیوانگی، جنون می باشد.

 

۲)پسوند ranking-:

تعریف (Definition) :

Used to say where someone or something is on a scale that showa how good they are, or what position they have, compares with other people or things

مثال (Example) لغات انگلیسی پسوند ranking- به همراه معنی :

a top-ranking tennis player = most powerful and important : بازیکن نامدار تنیس

توضیحات پسوند ranking:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی رده بندی (از نظر مقام یا اهمیت و غیره) طبقه بندی، رتبه بندی می باشد.

 

۳)پسوند rd-:

تعریف (Definition) :

Used with ordinal numbers ending in 3, except 13

مثال (Example) به همراه معنی :

the 3 rd(=third) of June : سوم

his 53 rd birthday : پنجاه و سومین

توضیحات پسوند rd در آموزش واژگان انگلیسی:

پسوندیست که مورد استفاده آن برای تشکیل اعداد ترتیبی ۳ می باشد.

 

۴)پسوند ridden-:

تعریف (Definition) :

[in adjectives]

Very full of something unpleasant

مثال (Example) به همراه معنی :

mosquito-ridden swamps : مرداب پشه زده

disease-ridden slums : محله های فقیر نشین بیماری زده

توضیحات پسوند ridden در آموزش لغات انگلیسی از پایه به شرح زیر است:

پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی (معمولا در ترکیب) زده، منکوب می باشد.

 

۵)پسوند ry-:

تعریف (Definition) :

Another from of the suffix-ery

مثال (Example) به همراه معنی :

devilry = wild or bad behavior that causes trouble : عمل شیطانی، دو بهم زن

rivalry = a situation in which two or more people, teams, or companies are competing for something : رقابت، همچشمی، هم آوری

توضیحات پسوند ry:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی حالت، بودن می باشد.

دیدگاه کاربران
  • الهام فخار 4 سپتامبر 2022

    بهترین روش یادگیری لغات

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.