0

درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت

درس نهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی

معنیلغت
بازیافتن، بازیابی کردن۱-Recycle
صورت جلسه نوشتن، صورت جلسه۲-Minute
خرده فروشی/ خرده فروش۳-Retail/ Retailer
معامله کردن / دلال، فروشنده۴-Deal/ Dealer
عمده فروشی/ عمده فروش۵-Wholesale/ Wholesaler
موثر، اثر بخش۶-Effective
منبع، وسیله۷-Resource
متخصص، کارشناس، ماهر۸-Expert
ادعا، دعوی۹-Claim
نمونه اولیه۱۰-Prototype
بازرسی کردن/ بازرسی۱۱-Inspect/ Inspection
منظم، با قاعده۱۲-Regular
معیوب ساختن/ معیوب، ناقص۱۳-Defect/ Defective
آماده کردن، تدارک دیدن۱۴-Prepare
سازمان۱۵-Organization

بخش اول از درس نهم لغات صنعتی و تجاری

۱-The Japanese recycle more than half their waste.

ژاپنی ها بیش از نیمی از مواد زائد (ضایعات) خود را بازیافت می کنند.

۲- Only 27% of the paper we consume is recycled.

فقط ۲۷ درصد از کاغذی که مصرف می کنیم بازیافت می شود.

۳- In an ideal world, we would be able to recycle everything.

در جهان ایده آل ما قادر خواهیم بود همه چیز را بازیافت کنیم.

۴- Please read the minutes of the last meeting.

لطفا صورت جلسه آخرین جلسه را بخوانید.

۵- The secretary took the minutes during the meeting.

منشی متن صورت جلسه را نوشت.

۶- I will send the minutes for you.

صورت جلسه را برای شما ارسال خواهم کرد.

۷- The retail dealer busy at wholesale and sells at retail.

خرده فروشی به طور عمده خرید می کند و به صورت خرد می فروشد.

۸- Do you buy wholesale or retail?

شما به صورت عمده خرید می کنید یا جزء ؟

۹- He busy wholesale and sells retail.

او به صورت عمده خرید می کند و به صورت جزء (خرد) می فروشد.

۱۰- I am in the wholesale trade.

من در تجارت عمده فروشی هستم.

لغات صنعتی و تجاری زبان انگلیسی عمده فروشی wholesale
عمده فروشی wholesale

بخش دوم از درس نهم لغات صنعتی و تجاری

۱۱- We buy the building materials wholesale.

ما مصالح ساختمانی را به صورت عمده می خریم.

۱۲- Retailers buy at wholesale.

خرده فروشان به صورت عمده خرید می کنند.

۱۳- The retailer resells the goods at a higher price.

خرده فروش کالاها را با قیمت بالاتر می فروشد.

۱۴- The deal will put the company in a unique position to export goods to Eastern Europe.

معامله تجاری (توافق تجاری) شرکت را در جایگاه منحصر به فرد برای صادرات کالا به شرق اروپا قرار می دهد.

۱۵- A second hand car dealer will always look at the bodywork rather than the engine.

یک فروشنده (دلال) خودرو دست دوم همیشه به بدنه خودرو بیش از موتور توجه می کند.

۱۶- We want to check the effectiveness of the new production plan.

ما می خواهیم اثربخشی برنامه جدید تولید را بررسی کنیم.

۱۷- We want to cooperate effectively to achieve success in this project.

ما می خواهیم به طور موثر برای دستیابی به موفقیت در این پروژه همکاری کنیم.

۱۸- The company has done some effective marketing of the new model.

شرکت بازاریابی های موثری بر روی مدل جدید انجام داده است.

۱۹- We want to increase productivity with preserving expert human resources.

ما می خواهیم بهره وری را با حفظ منابع انسانی متخصص افزایش دهیم.

۲۰- We must make the most efficient use of the available financial resources.

ما باید موثرترین استفاده را از از منابع مالی موجود انجام دهیم.

لغات صنعتی و تجاری زبان انگلیسی منابع مالی financial resources
منابع مالی financial resources

بخش سوم از درس نهم لغات صنعتی و تجاری

۲۱- She is an expert in finance.

او متخصص امور مالی است.

۲۲- These products are designed by Iranian experts.

این محصولات توسط متخصصان ایرانی طراحی شده اند.

۲۳- I don’t claim to be an expert.

من ادعا نمی کنم متخصص باشم.

۲۴- Managerial or expertise courses are designed according to annual educational needs.

دوره های مدیریتی یا تخصصی با توجه به نیازهای اموزشی سالانه طراحی شده اند.

۲۵- Did you claim on the insurance after your car accident?

آیا بعد از تصادف از بیمه ادعای خسارت کردید؟

۲۶- Their claim had no basis in fact.

ادعای آن ها در واقع هیچ پایه ای نداشت.

۲۷- you should be able to claim against the car insurance.

شما باید بتوانید از بیمه ماشین مطالبه کنید.

۲۸- The prototype of new product is tested.

نمونه اولیه محصول جدید آزمایش می شود.

۲۹- The car is presently at the prototype stage.

خودرو در حال حاضر در مرحله الگوی (نمونه) اولیه است.

۳۰- Pattern making is a time-consuming process that must be repeated for every design prototype.

ساخت الگو یک فرایند وقت گیر است که باید برای طراحی هر نمونه اولیه تکرار شود.

بخش چهارم از درس نهم لغات صنعتی و تجاری

۳۱- We have a regular inspection system to control products quality.

ما یک سیستم بازرسی منظم برای کیفیت محصولات داریم.

۳۲- Close inspection of the plane’s engines showed several small defects.

بررسی دقیق موتورهای هواپیما چندین نقص کوچک را نشان داد.

۳۳- The inspector ensures that the food is prepared in hygienic conditions.

بازرس تضمین می کند که غذا در شرایط بهداشتی آماده شده است.

۳۴- The inspector checked the standard of work.

بازرس استاندارد کار را بررسی کرد.

۳۵- We have regular meetings on products quality control.

ما جلسات منظمی در خصوص کنترل کیفیت محصولات داریم.

۳۶- This Company is our regular customer.

این شرکت مشتری منظم (همیشگی) ما است.

۳۷- The defective parts can be divided into three main categories.

قطعات معیوب را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد.

۳۸- If the inspectors find a defective piece, the pack will be rejected.

اگر بازرسان یک قطعه معیوب پیدا می کنند، بسته رد خواهد شد.

۳۹- A manufacturer made and marketed a car with defective brakes.

یک سازنده یک خودرو با ترمزهای معیوب ساخت و به بازار عرضه کرد.

۴۰- Please prepare the copies of the documents before meeting.

لطفا کپی های مدارک را قبل از جلسه آماده (تهیه) نمایید.

بخش پنجم از درس نهم لغات صنعتی و تجاری

۴۱- When do you prepare the report?

کی گزارش را آماده می کنید؟

۴۲- The project progress report will be prepared for the weekend.

گزارش پیشرفت پروژه برای آخر هفته اماده خواهد شد.

۴۳- She lacks the necessary experience for this Organizational position.

او دارای تجربه لازم برای این موقعیت / پست سازمانی نیست(فاقد تجربه لازم است).

۴۴- She is developing the commercial side if the organization.

او در حال توسعه وجه تجاری سازمان است.

۴۵- He’s the president of a large international organization.

او رئیس یک سازمان بزرگ بین المللی است.

 

لغات صنعتی و تجاری زبان انگلیسی رئیس president
رئیس president

 

از سری آموزش های لغات صنعتی، تجاری و بازرگانی که نیاز است مطالعه شود :

۱) درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۹) درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۰) درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱) درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۲) درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۳) درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۴) درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۵) درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۶) درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۷) درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۸) درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۹) درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۰) درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.