0

درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت

درس ۱ لغات صنعتی و تجارتی در زبان انگلیسی

 

معنی

لغت

محصول/تولید، محصول۱- product/ production
کیفیت۲- Quality
اداره کردن/ مدیر / مدیریت۳- manage \ manager \ management
بازار، محل داد و ستد / بازاریابی۴- Market \ marketing
کارخانه۵- Factory
افزایش، زیاد شدن، افزودن۶- Increase
صادر کردن، صادرات۷- Export
تجهیز ، تجهیزات / مجهز کردن۸- Equipment \ equip
صنعت / صنعتی۹- Industry \ industrial
مشتری۱۰- Customer
وارد کردن۱۱- Import
بهبود دادن، بهتر کردن / بهبود، پیشرفت۱۲- Improve \ improvement
برنامه زمانی، زمان بندی کردن۱۳- Schedule
بهره وری، سودمندی۱۴- Productivity
طرح، طراحی۱۵- Design

 

بخش اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱-They put a new product on the market

آنها محصول جدیدی را وارد بازار کردند.

۲- The catalogue gives a full description of each product

کاتالوگ شرح کاملی از هر محصول را ارائه می دهد.

۳- The product is at the design stage

محصول در مرحله ی طراحی است

۴- Market research has shown us that people want quality, not just low prices.

تحقیقات بازار به ما نشان داده است که مردم کیفیت می خواهند نه فقط قیمت های پایین

۵- What is your strategy to increase product’s quality?

راه حل شما برای افزایش کیفیت محصولات چیست؟

۶- We sell quality tools at the right price.

ما ابزارهای با کیفیت را با قیمت مناسب به فروش می رسانیم.

۷- Management is looking at ways of cutting costs.

مدیریت به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه ها است.

۸- The company’s top-down management style made decision – making slow and inflexible.

سبک مدیریت از بالا به پایین شرکت، تصمیم گیری را کند و انعطاف پذیر ساخته است.

۹- I have a meeting with project manager at 10 o’clock.

من ساعت ۱۰ جلسه ای با مدیر پروژه دارم.

۱۰- We found a growing market for our products.

ما یک بازار در حال رشد برای محصولاتمان یافتیم.

لغات صنعتی و تجاری رشد محصولات growing market
رشد محصولات growing market

بخش دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱- I work for a marketing company.

من برای یک شرکت بازاریابی کار می کنم.

۱۲- Marketing department found a customer for new products.

بخش بازاریابی یک مشتری برای محصولات جدید پیدا کرد.

۱۳- This factory produces 1000 every year.

این کارخانه ۱۰۰۰ ماشین در سال تولید می کند.

۱۴- Thousands of workers lost their jobs when the factory closed.

وقتی کارخانه بسته شد، هزاران کارگر کار خود را از دست دادند.

۱۵- The average output of the factory is 20 cars a day.

متوسط خروجی کارخانه ۲۰ ماشین در روز است.

۱۶- What is your strategy to increase the productivity?

استراتژی شما برای افزایش بهره وری چیست؟

۱۷- Our main goal is to increase sales in Europe.

هدف اصلی ما افزایش فروش در اروپا است.

 ۱۸- Quality is main factor iv the success of export.

کیفیت عامل اصلی موفقیت در صادرات است.

۱۹- We export all kinds of industrial products.

ما انواع محصولات صنعتی را صادر می کنیم.

۲۰- They export their products to markets throughout the world.

آن ها محصولات خود را به بازارهای سراسر جهان صادر می کنند.

 

لغات صنعتی و تجارت صادرات محصولات export products
صادرات محصولات export products

بخش سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۱- We want to improve the productivity of our workers.

ما می خواهیم بهره وری کارگران را بهبود بخشیم.

۲۲- Productivity in the steel industry improved by 5% last year.

بهره وری در صنعت فولاد سال گذشته ۵% افزایش یافت.

۲۳- I work in the automotive industry.

من در صنعت خودروسازی کار می کنم.

۲۴- The automotive industry is working hard on improving its image.

صنعت خودرو در تلاش برای بهبود تصویر خود است.

۲۵- This decision could have serious effects for the future of the industry

این تصمیم می تواند اثرات جدی برای آینده صنعت داشته باشد.

۲۶- Our tools and equipment are up to date.

ابزار و تجهیزات ما به روز هستند.

۲۷- This equipment should be stored at the constant temperature.

این تجهیزات (دستگاه) می بایست در دمای ثابت نگهداری شود.

۲۸- This factory isn’t equipped to produce this type of engine.

این کارخانه برای تولید این نوع از موتور تجهیز نشده است.

۲۹- We import a large number of cars from china.

ما تعداد زیادی ماشین از چین وارد می کنیم.

۳۰- Car parts is one of our imports.

قطعات ماشین یکی از واردات ما است.

بخش چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳۱- Many countries import oil from Iran.

چندین کشور نفت را از ایران وارد می کنند.

۳۲- We want to be the first choice of Iranian customer?

ما می خواهیم که انتخاب اول مشتریان ایرانی باشیم.

۳۳- Where is the customer service department?

دپارتمان خدمات مشتریان کجاست؟

۳۴- Remember, the customer always has the right.

به خاطر داشته باش، همیشه حق با مشتری است.

۳۵- The company has a poor customer service.

شرکت خدمات مشتریان ضعیفی دارد.

۳۶- Our company is known for its excellent customer service.

شرکت ما به دلیل خدمات مشتریان عالیش معروف است.

۳۷- The project is scheduled for the first half of the next year.

پروژه برای اول سال آینده برنامه ریزی شده است.

۳۸- Everything is in accordance with the schedule.

همه چیز مطابق برنامه است.

۳۹- My schedule for next week is very tight.

برنامه من برای هفته آینده خیلی فشرده است.

۴۰- The building project has already fallen behind schedule.

پروژه ساختمان در حال حاضر از برنامه ریزی عقب افتاده است.

لغات صنعتی و تجارت پروژه ساختمان building project
پروژه ساختمان building project

بخش پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴۱- The new bridge project has been finished two months ahead of schedule.

پروژه پل جدید دو ماه قبل از برنامه (زمان برنامه ریزی شده) به پایان رسیده است.

۴۲- How can we increase productivity?

چگونه می توانیم بهره وری را افزایش دهیم؟

۴۳- They have a reputation for designing cars with aerodynamic lines.

آنها شهرت زیادی برای طراحی اتوموبیل با خطوط آئرودینامیکی دارند.

۴۴- A team of engineers designed this product.

یک تیم از مهندسین این محصول را طراحی کردند.

۴۵- The new car is in its final design stage.

ماشین جدید در مرحله طراحی نهایی است.

از سری آموزش های لغات صنعتی، تجاری و بازرگانی که نیاز است مطالعه شود :

۱) درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۹) درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۰) درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۱) درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۲) درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۳) درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۴) درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۵) درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۶) درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۷) درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۸) درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۱۹) درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

۲۰) درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.