0

داستان دردسر در کلاس علوم به انگلیسی | Trouble in the Science Class

داستان انگلیسی دردسر در کلاس علوم: Trouble in the Science Class

روزی آقای لیتموس، معلم علوم، از دانش آموزان کلاس
راجع به تعدادی از حیوانات خاص تحقیق کنند. آن ها به بررسی رفتارهای حیوانات حیوانات پرداختند و مطالبی راجع به آن ها تهیه کردند و توی کلاس پای تخته آمدند و برای بقیه تعریف کردند. یک دانش آموز راجع به سگ ها، دیگری راجع به اسب ها، برخی راجع به ماهی ها و غیره حرف زدند. اما جالب ترین کشف توسط سوفی کوچولو ارائه شد. او خیلی با اطمینان گفت: من فهمیده ام که مگس ها خیلی بداخلاق هستند.

 

همه ی بچه های کلاس با شنیدن این حرف قاه قاه خندیدند و منتظر شدند او ادامه دهد. بعد سوفی توضیح داد: «من ساعتها توی خانه مان نشستم و مگس ها را تماشا کردم. وقتی آنها به طور عادی پرواز می کردند همه چیز آرام بود، اما وقتی به یک پنجره می رسیدند با همدیگر شروع به وزوز می کردند. من همیشه فکر می کردم آنها با بال های خود آن صدای وزوز را تولید می کنند، اما این طور نیست. من با دوربین پدرم مگس ها را از نزدیک مورد بررسی قرار دادم و دیدم آن ها در واقع در حال فریاد زدن و اعتراض کردن هستند. آنها به خاطر اینکه نمی توانستند از شیشه ی پنجره عبور کنند خیلی عصبی شده بودند و دائم سرشان را به شیشه ی پنجره می کوبیدند. اگر فقط پروانه ای را که در حال عبور از آنجا بود میدید، می فهمید بالای پنجره باز است. پروانه ی بیچاره هم سعی کرد به آنها بگوید، اما فایده ای نداشت. مگس ها فقط داد و فریاد می کردند.


آقای لیتموس برای کلاس توضیح داد: «این رفتار مگس ها ربطی به خشم ندارد بلکه فقط نشان میدهد که موجودات از نظر هوش و آگاهی در سطوح مختلف قرار دارند. بعد به دانش آموزان گفت که برای روز بعد فهرستی از موجودات بر اساس هوش آنها، تنظیم کنند و بیاورند.


اما این موضوع جار و جنجال بزرگی را در کلاس علوم به راه انداخت. تعداد زیادی از والدین به مدرسه آمدند و اعتراض کردند، چون فرزندانشان نام آن ها را جزو کم هوش ترین موجودات آورده بودند! بچه ها هم برای آن ها دلیل آوردند که والدین هیچ کاری جز گله و شکایت انجام نمی دهند و هرگز حاضر نیستند به حرف فرزند خود گوش دهند.

 

آقای لیتموس برای والدین معترض توضیحاتی داد و آن ها را آرام کرد و به آن ها تفهیم کرد که اگرچه آنها احمق نیستند، ولی اغلب اوقات با فرزندان خود به گونه ای غیر هوشمندانه رفتار می کنند.

The science teacher, Mr Litmus, had asked his students to study some particular animal. They would write a short report, and tell the rest of the class their conclusions. Some talked about dogs, others about horses, some chose fish. But the most interesting discovery of all was made by little Sophie:
“I found that flies are terribly grumpy”, she said, very sure of herself.


Everyone smiled, waiting for her to continue. Then Sophie explained: “I spent hours in my house, watching flies. When they flied normally, everything was OK, but when they found a window they would really start buzzing. I had always thought they made that noise with their wings, but they don’t. With my daddy’s binoculars I inspected the flies really closely, and saw that what they were really doing was shouting and protesting. They were so hysterical that they couldn’t fly out the window, and they would just beat their heads against the glass again and again. If only they had watched the butterfly that passed by. They would have seen that the top of the window was open. The butterfly tried to tell them, but it had no effect at all. The flies just kept on shouting and complaining”.


Mr Litmus was amused, and explained to the class that that form of fly behaviour had nothing to do with anger. Instead, it was an example of creatures having different levels of intelligence and awareness. They agreed that next day they would bring a list of creatures in their order of intelligence…


And this was what caused a big rumpus in the science class. Many parents had to come and complain, because their children… had listed their parents as among the least intelligent of creatures! This, said the children, was because the parents did nothing but complain, and they never listened to anyone.


And, although Mr Litmus had to do a lot of explaining, and calm down quite a few parents, it helped some of them realise that, although they weren’t stupid, they often behaved not terribly intelligently.

فایل صوتی داستان دردسر در کلاس علوم

لغات کاربردی انگلیسی داستان دردسر در کلاس علوم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.